tirsdag den 10. november 2009

Efter præsentation

Konklusion på Workshoppen


Under præsentationen fik vi en kritik af, at vores endelige design ikke behøvede at være det endelige design, da der fandtes måske tusindvis af andre løsninger, der kunne være lige så gode. Det er noget, som vi kan tage notits af i dette semesters videre forløb, hvor vi helt sikkert får brug for de værktøjer, som vi lærte under workshoppen. Vi skal være bedre til argumentere, hvorfor vores design er det endegyldige bedste design. Gerne ud fra en mere pragmatisk tilgang som lys- og skygge gengivelse.


Efter Præsentationen var der tid til at tænke hvilke ting vi havde lært som gruppe under workshoppen. For det første havde vi lært at gøre brug af nogle parametriske, digitale designværktøjer. For det andet lærte vi også hvad paramtrisk design var for en størrelse. Derudover fik vi også lært at sætte nogle bestemte paramterer op og se kritisk på disse paramtrers muligheder for designets udvikling.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar