tirsdag den 27. oktober 2009

Gruppe 15, opgave 2

Dag 2 på workshoppen "System Thinking" bragte følgende med sig for gruppe 15:

system thinking i sit es! til venstre kondensering størts ved det store kugler. til højre hvordan tåge partikler sidestiller sig hinanden.
I dette system kan vandmolekylernes tæthed og størrelse justeres. Desuden kan systemet tynde ud hvor et punkt er placeret. Dette kan f.eks. gøre tågen lettere jo tættere den er på jorden.
3 variationer af samme parametre.

en gruppe af tilfældigt placerede partikler i form af polygoner udsættes for forskellige påvirkninger af radius, afrunding af hjørner og antal sider


Dette billeder viser et design, der beskriver temperaturforskelle, densitet og vindforhold for tåge. Temperaturforskellen styrer højden på cylindren, densitet styrer antallet af linier mellem top og bund og til sidst styrer vinden liniernes hældning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar