tirsdag den 27. oktober 2009

gruppe 16 1. opgave


I vores første opgave valgte vi at tage udgangspunkt i vind og dens påvirkning af et flag. Herefter valgte vi 3 parametre - vindstyrke/antal bølger i flaget, flagets retning i xy-aksen og vindens retning i z-aksen. Disse tre parametre viste vi først i 3 seperate skitsemodeller, hvor vi på den første model viser vindstyrke i fortætning af pinde på en plade. På den næste model viser højden af pindene udslagets størrelse i xy-aksen. Den sidste af de tre parametermodeller viser vindretningen i z-aksen med pindenes tykkelse.

Herefter kombinerede vi de forskellige parametre to og to.
model 1 viser højde og fortætning, dvs xy-udsvinget ifht vindstyrken og model 2 viser udsving i z-aksen og xy-aksen.


Den 6. model er en kombination af de 3 parametre, og det er også den model vi vil arbejde videre med.

1 kommentar: