onsdag den 28. oktober 2009

Gruppe 8 - opgave 2Vi tog udgangspunkt i parametrene fra foregående opgave; hastighed, højde og radius. Vi startede med at have en række punkter, der hvert var midtpunkt for polygoner af forskellig størrelse. X-aksen styrede hastighed, antallet af segmenter for hvert polygon styrede højde(vi antog at højde og hastighed var proportionale), og afstanden mellem nulpunktet og punktet for hastighed skulle styre radius for de forskellige polygoner.

Ved at ændre på to parametre ad gangen, opstod meget simple geometrier. Ved i stedet at ændre værdierne for nulpunktet og ved at tilføje ekstra parametre, der afhang af afstanden mellem de styrende punkter, opstod mere interessante og forskellige resultater.Derudover opstillede vi et grid af punkter, hvor vi på samme måde lod afstanden mellem de forskellige punkter i grid’et og referencepunktet styre arealet og antallet af segmenter for de forskellige polygoner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar