onsdag den 28. oktober 2009

Gruppe 17 - Opgave 3Dagen staret med en forelesning med Jeffery Serio, hvor han gjennomgikk noen av grasshoppers verktøy. Etterfulgt av forelesning med Mads Brath med eksempler på hva/hvordan værtktøyene kunne brukes.

Dagens oppgave: Jobbe videre med å få vist prinsippene i våres fenomen i 2D ved hjelp av Grasshopper.
For få litt struktur i arbeidet satt vi oss ned for å bli enige om hva våres 2D modell skulle vise. Da våres fenomen er "lysets brydning gennom trækronen" er det densitetet, lysets brytning og bladenes transparens våres endelige 2D modell gjerne skulle illustrere.


Bilde viser en hurtig skisse av ideen.
Vi valgte å arbeide med firkanter pga. dens fine simple geometri da det var prinsippet i fenomenet vi hovedsaklig ville illustrere og få frem. En mer geometrisk komplisert form ville kanskje overskygge dette.
Så gikk vi så smått i gang med å finne ut av hvordan vi skulle bruke grasshopper til å lage en 2D modell.


En håndlaget 2d modell av vårt prinsipp.
Lagene illustrerer blader.
0 Lag: 100% transparens. Hele området skjæres ut.
1 Lag: 50% transparens. Kun deler av omårdet skjæres ut.
2 Lag: 0% transparens. Ingen utskjæring, omrisset blir markert av de andre lag.

Organisert rot!;)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar