onsdag den 28. oktober 2009

Gruppe 9. Opgave 1
Fænomenet opstår, når ahorntræets frø, ”helikoptere”, falder og danner et bevægelsesmønster afhængigt af tyngdekraft og aerodynamik.

Når helikopteren falder, roterer den om sin egen akse. En anden rotation opstår, når helikopteren roterer om en anden akse i sit fald, hvor omgangstid samt radius afhænger af det enkelte frøs udformning.

Modellerne tager udgangspunkt i en påvirkning af helikopterens fald. Når helikopteren påvirkes af et vindstød, ændres radius og omgangstid, og i de følgende omgange vil frøet søge ind mod den omgangsradius, som afhænger af den enkelte helikopters form. Modellerne illustrerer, hvordan helikopteren efter påvirkning vil fortsætte sin optimale bane.Ingen kommentarer:

Send en kommentar