onsdag den 28. oktober 2009

Gruppe 12 - Opgave 3

I dag er der fokuseret på interferens af bølger i vandet. Der blev eksperimenteret med forskellige dråbers placeringer og udarbejdet et færdigt koncept. Idéen med konceptet er tilfældige dråber, der skaber interferens. Vægten lægges på området hvor bølgerne mødes og herudfra skabes der et system.

Eksperiment 3.01

For at skabe kontrast blev bølgerne transformeret til et grid med 2 dråber placeret i venstre øverste hjørne og 1 dråbe i højre nederste hjørne.

Eksperiment 3.02
Geometrien ved bølgernes interferens blev ændret.

Eksperiment 3.03
For at skabe abstraktion blev endnu en parameter tilføjet. Ved de 2 dråber blev der fjernet 6 bølger, og ved den 1 dråbe blev der fjernet 3.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar