tirsdag den 27. oktober 2009

Gruppe 8 - opgave 1

Vi har valgt at arbejde med tornadoen som fænomen. Tornadoen har ingen umiddelbar tilknytning til Utzon Centret, men beskriver på det idémæssige plan, hvordan viden, læring, kunst og kultur hvirvler sammen i Utzon Centret. Vi har taget udgangspunkt i følgende af tornadoens parametrene; radius, rotationshastighed og højde. Disse parametre har dannet grundlag for hvordan knappenålene er blevet arrangeret i forhold til hinanden. Først er parametrene blevet illustreret enkeltvis vha. knappenålene. Derefter er flere parametre blevet kombineret og én knappenål har således fået flere egenskaber.

Første billede viser tre parametre illustreret enkeltvis.
De sidste to billeder viser kombinationen af de tre ovenstående parametre.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar