torsdag den 29. oktober 2009

Gruppe 9. Opgave 3 - Resultat

Der er arbejdet videre med helikopterens bevægelser. Ved at afprøve en masse forskellige bevægelsesmønstre, er resultatet endt ud i en model, hvor der er tre flyvende helikoptere. Disse påvirker hinanden og mønstrene omkring dem.

På den endelige planche er der både blevet cuttet og graveret forskellige mønstrer. De tre helikoptere er blevet cuttet ud, mens deres baner er blevet graveret. Vi har valgt kun at vise et udsnit af det endelige mønster, for at sætte fokus på det vi synes var vigtigst.

På plancherne vises hele processen fra start til det endelige resultat.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar